การบำรุงรักษา ยางรถยนต์

ยางเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในขณะขับเคลื่อนรถยนต์ ยางเป็นส่วนเดียวของรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน ไม่ว่าสภาพถนนเปียก แห้ง ทางเรียบ หรือขรุขระ ยางจึงเป็นส่วนที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลากับทุกสภาพถนน การเลือกยางรถยนต์จึงต้องเลือกให้ถูกต้อง และเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน และสมรรถนะรถเป็นสำคัญ