วันที่  18  กันยายน  2559  บริษัท ฮอนด้า  ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
    จัดการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้าประจำปี 2559
    กลุ่มฮอนด้านนทบุรีคว้ารางวัลคุณภาพมาถึง 3 รางวัลด้วยกันคือ

1. คุณนิพนธ์ ม่วงเอี่ยม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมทั่วไป
2. คุณวิโรจน์ นาคกัน รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมทั่วไป
3. คุณศราวุธ จตุเทน รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัย
เป็นความภาคภูมิใจ และการันตีคุณภาพในงานบริการ ให้ลูกค้ากลุ่มฮอนด้านนทบุรีมั่นใจในบุคลากรและมาตรฐานงานบริการของเราได้เป็นอย่างดี