ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี  ร่วมกันถวายเทียน พรรษาและเครื่องสังฆทานต่าง ๆ
ณ วัดปราสาท และวัดตำหนักเหนือ ถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนา