กิจกรรมมอบอั่งเปาให้กับบุตรพนักงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (วันตรุษจีน) คุณศักดิ์ดา ยอดวานิช กรรมการผู้จัดการ และคุณรุ่งทิพย์ ยอดวานิช รองกรรมการผู้จัดการ มอบอั่งเปาให้กับบุตรของพนักงานจำนวน 105 คน เพื่อเป็นการอวยพรให้เด็ก ๆ โชคดี มีโชคลาภ เจริฐเติบโตแข็งแรง โดยมีคุณณัฎฐิรา ยอดวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัาร คุณฐากูรวดี แก้วจินดา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อะไหล่ สโตร์ และคุณศิริพร ชื่นจิตต์เสาวคนธ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย เป็นตัวแทน มอบอั่งเปาให้กับพนักงานทั้ง 4 สาขา