เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561
ภายใต้ชื่องาน “ฝันติดปีก…ฮอนด้านนท์ บินได้ไกล ตามใจฝัน”
โดย นำ “ปีก” มาเป็นสัญลักษณ์ ของการทำตามฝัน
หากไม่ทิ้งความฝัน เราก็จะสามารถพิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้
ณ ห้องประชุมใหญ่เอนกประสงค์ สถาบันวิชาการ ทีโอที

 

  • คุณศักดิ์ดา ยอดวานิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงาน