กิจกรรม “ฮอนด้านนท์ แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”
ประมวลภาพ กิจกรรมฮอนด้านนท์ แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด วันพุธ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559   แผนกสนับสนุนการขาย โดยมีคุณปารณีย์ โชติสุริยศักดิ์ ตัวแทนฮอนด้านนท์ กรุ๊ป ได้มอบของเงินบริจาค สิ่งของต่างๆ  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ