ภาพบรรยากาศกิจกรรม Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน งานนี้นักศึกษาได้ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลด้วยนะคะ