เมื่อวันพุธที่  7  มิถุนายน 2560 กลุ่มฮอนด้านนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ  เจ้าที่
ณ ศูนย์บริการฮอนด้าสาขารัตนาธิเบศร์ ตามพิธีหลวง  เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลทั้งปวง  แด่ลูกค้า  ผู้บริหาร  และพนักงานของเราในการนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์ ฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี  สำนักพระราชวัง  มาประกอบพิธีบวงสรวง  โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้