เมื่อวันที่  25 และ 29 สิงหาคม 2559  กลุ่มฮอนด้านนทบุรีร่วมกับโรงพยาบานนทเวช
ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์  FLUQUADRI (SANOFI)
ให้กับพนักงานของกลุ่มฮอนด้านนทบุรีทั้ง 4 สาขา   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกปี
เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ไม่ให้เกิดขึ้นในศูนย์บริการทั้ง 4 แห่ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการของเราทุกคน