ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟและอุปกรณ์เครื่องเขียน ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์, วัดตะเคียน และวัดบางบัวทอง ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14, 15 และ 18 กรกฎาคม 2559 กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์, วัดตะเคียน และวัดบางบัวทอง ตามลำดับ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานต่าง ๆ ไปร่วมกันถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องเขียน กิจกรรมนี้อิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งใจจริง ๆ คะ