ประมวล ภาพกิจกรรม CSR ของฮอนด้ากลุ่มกรุงเทพใต้ วันที่ 5 มิ.ย 59
วันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.59 ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ปและผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้ากลุ่มกรุงเทพฯใต้ ได้ทำกิจกรรมซ่อมอาคารเรียน ซ่อมรั้ว สร้างห้องน้ำ สร้างสวนหย่อม สร้างพื้นที่รักการอ่าน มอบทุนการศึกษาและชุดนักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร … ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีคะ