ผู้บริหารแลพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ชุดหลอดไฟฟ้าแบบสำเร็จ และปัจจัยถวายวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทุบรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ชุดหลอดไฟแบบสำเร็จและปัจจัยถวายวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดชลประทาน รังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ วัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี