ประมวลภาพรับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 58 โดย คณะผู้บริหาร กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้เข้ารับมอบรางวัล จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58

กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 58 โดย คณะผู้บริหาร กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้เข้ารับมอบรางวัล จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58