เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น.
ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี ร่วมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้