ส่งต่อกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยดูแลรักษาผู้ป่วย โควิต-19 

พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี จัดกิจกรรม และส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโควิต-19

– มอบเงินจำนวน 70,000 บาท , ชุด PPE จำนวน 10 ชุด และหน้ากากอนามัย 3M N95 จำนวน 222 ชิ้น ให้กับ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
– พนักงานฮอนด้านนทบุรี ร่วมทำ Face Shield เครื่องป้องกันใบหน้าจากละอองเชื้อโรค จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์
– มอบ Face Shield เครื่องป้องกันใบหน้าจากละอองเชื้อโรค จำนวน 500 ชิ้น ให้กับ ทีม อสม. สถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี 
– มอบ Face Shield เครื่องป้องกันใบหน้าจากละอองเชื้อโรค จำนวน 500 ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
– เป็นตัวแทน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในส่งการมอบ เตียงแรงดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
โควิต-19 ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) จ.นนทบุรี 
– มอบน้ำดื่มฮอนด้านนท์ จำนวน 1,200 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน) 
จ.นนทบุรี 
– มอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้กับสถานบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
– มอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้กับสถานบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
– มอบชุด PPE จำนวน 10 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน