กลุ่มฮอนด้านนทบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิจตร
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

จัดกิจกรรมจิตอาสา ส่ง “น้ำ” จากใจ ถวายพ่อหลวง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี นำน้ำดื่ม “ฮอนด้านนท์” ร่วมในงานถวายดอกไม้จันทร์
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วัดในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 วัด

  • วัดบัวขวัญ 4,980 ขวด