เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ฮอนด้ากลุ่มกรุงเทพใต้ ได้มอบเงินให้กับบ้านเด็กชัยพฤกษ์ จำนวน 463,781 บาท และร่วมกันปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 2,000 ต้น ที่สวนเกษตรชัยพฤกษ์ เพื่อสร้างรายได้ ให้กับเด็ก ๆ ในอานาคต.. ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ขอขอบพระคุณลูกค้าและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่รวมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง บ้านเด็กชัยพฤกษ์ ชัยพฤกษ์มูลนิธิ จ.นครนายก ด้วยนะค่ะ