เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  กลุ่มฮอนด้านนทบุรีร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์  พระอารามหลวง  สมทบทุนสร้างอาคารจอดรถ อำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น