เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และ 25 มีนาคม 2560 กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ณ ภัตตาคารแวร์ซายพาเลซ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และ 25 มีนาคม 2560 กลุ่มฮอนด้านนทบุรีได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ณ ภัตตาคารแวร์ซายพาเลซ (พระนั่งเกล้า), โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการบางบัวทอง และ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการพระราม 5 เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ สาธิตการเปลี่ยนยางอะไหล่ สาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และแนะนำการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น กลุ่มฮอนด้านนทบุรีขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ…