เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ Honda Dream Road เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ กฎจราจรน่ารู้ ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยพร้อมสาธิตวิธีการจัดท่านั่งและการบำรุงรักษารถยนต์ เบื้องต้น นักศึกษาได้ทั้งสาระความรู้ และความสนุกกับยนตรกรรมของฮอนด้าด้วยค่า