โปรโมชั่น เปลี่ยนยาง & แบต

เปลี่ยนยางรถยนต์รับสิทธิ์พิเศษ 3 ต่อ

  • รับส่วนลดสูงสุด 400 บาท (เส้นละ 100 บาท)
  • รับฟรี แก้วน้ำสแตนเลส น้องนนท์ 1 ใบ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น
  • ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 4 และ 6 เดือน กับบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

เปลี่ยนแบตเตอรี่

  • รับส่วนลดสูงสุด 150 บาท
  • ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 4 และ 6 เดือน กับบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด