ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ห่วงใยใส่ใจลูกค้า 
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยพนักงานทุกท่าน
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อสร้างความมั่นใจ เรามุ่งมั่นตั้งใจพร้อมให้ลูกค้า
ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
– โดย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโชว์รูมและศูนย์บริการ ทุกวัน
– ทำความสะอาดบริเวณจุดรับรองลูกค้า ทุกๆ 2 ชั่วโมง (4 ครั้ง/วัน)

ภายใต้สโลแกน ฮอนด้านนท์ปลอดภัย ห่วงใยลูกค้า
ร่วมกันเดินหน้า ต้านภัยโควิด