มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับ คุณนิพนธ์ ม่วงเอี่ยม

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนิพนธ์ ม่วงเอี่ยม ตัวแทนประเทศไทย ในนามกลุ่มฮอนด้านนทบุรี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Honda World Skills Contest 2019 โดยมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คุณนิพนธ์ ม่วงเอี่ยม ที่เป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะด้านงานซ่อมทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญเสมอมา