ปี 2559


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมทั่วไป ประจำปี 2559
-ลูกค้าสัมพันธ์ผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 จากการแข่งขัน CR DEALER CONTEST 2016
-รางวัลยอดขายประกันรถยนต์ต่ออายุยอดเยี่ยมประจำปี 2559 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันรถยนต์ใหม่ประจำปี 2559 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

รางวัลอื่น ๆ
-ใบรับรอง“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (GREEN SYSTEM)” จากโครงการอุตสาหกรรม สีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม (GREEN INDUSTRY)


ปี 2558


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่ ประจำปี 2558
-รางวัลรองชนะเลิศอันด้บ 1 การแข่งขันครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับการขายตั้งแต่ 300-600 คันขึ้นไป ประจำปี 2558

รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
-รางวัลยอดขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2558 ระดับการขายตั้งแต่ 601 – 1,000 คัน

รางวัลอื่น ๆ
-รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558


ปี 2557


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมทั่วไป ประจำปี 2557
-รางวัลชมเชย ลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ระดับการขายตั้งแต่ 500 คันขึ้นไป
-รางวัลชมเชย ลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ระดับการขายไม่เกิน 500 คัน

รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโตอันดับ 1 ประจำปี 2557 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลผู้จำหน่ายที่มีสัดส่วนการเจริญเติบโตอันดับ 2 ประจำปี 2557 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
-รางวัลยอดขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุยอดเยี่ยมประจำปี 2557 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่ประจำปี 2557 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวมประจำปี 2557 ระดับการขายมากกว่า 600-1,000 คัน
-รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่ประจำปี 2557 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล


ปี 2556


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายที่มีภาพลักษณ์การดูแลลูกค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2556 เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ประจำปี 2556 ระดับการขายตั้งแต่ 1,000 – 1,500 คัน
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ประจำปี 2556 ระดับการขายมากกว่า 1,500 คันขึ้นไป
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

ปี 2555


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดจำหน่ายต่อปีตั้งแต่ 950 คันขึ้นไป
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดจำหน่ายต่อปีตั้งแต่ 550-949 คันขึ้นไป
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมรองอันดับหนึ่ง ประจำปี 2555 สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดจำหน่ายต่อปีตั้งแต่ 550-949 คันขึ้นไป
-รางวัลรองชนะเลิศยอดขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุยอดเยี่ยม ประจำปี 2555
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวมยอดเยี่ยม ประจำปี 2555

รางวัลอื่น ๆ
-รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555 จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2555 จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ปี 2554


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันมาตรฐานการบริหารงาน ศูนย์บริการฮอนด้า ผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยประเภทต่ออายุยอดเยี่ยม


ปี 2553


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัล ยอดขายประกันภัยยอดเยี่ยม
-รางวัล ยอดขายประกันภัยประเภทรถต่ออายุยอดเยี่ยม
-รางวัลมาตรฐานการบริหารงานศูนย์บริการฮอนด้า อันดับ 6 สำหรับผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล


ปี 2552


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลยอดขายประกันภัยยอดเยี่ยม
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์บริการพัฒนายอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ศูนย์บริการดีเด่น สำหรับผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


ปี 2551


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
-รางวัลศูนย์บริการการพัฒนายอดเยี่ยม การแข่งขันมาตรฐานศูนย์บริการ ครั้งที่ 3 ผู้จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล


ปี 2538-2550


รางวัลที่ได้รับจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ครั้งที่ 12
-รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพนักงานอะไหล่ ครั้งที่ 2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ครั้งที่ 11
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ครั้งที่ 11
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพนักงานรับรถ ครั้งที่ 11
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายต่อปี 601 – 1,100 คัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานแข่งขันทักษะพนักงานปฏิบัติงานด้านอะไหล่ ครั้งที่ 1
-รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม ส่วนกลาง
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับสูง
-รางวัลมาตรฐานการดำเนินงานผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม และได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับกลาง
-รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับสูง
-รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม ส่วนกลาง
-รางวัลมาตรฐานการดำเนินงานผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม และได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานแข่งขันฝีมือพนักงานรับรถ ครั้งที่ 8 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 งานแข่งขันทักษะพนักงานรับรถ ครั้งที่ 7 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 งานแข่งขันฝีมือพนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี ครั้งที่ 7
-รางวัลมาตรฐานการดำเนินงานผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม และได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
-รางวัลอัตราการเติบโตด้านการขายยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับกลาง
-รางวัลอัตราการเติบโตด้านการขายยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับกลาง
-รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานดีเด่น อันดับ 2
-รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานดีเด่น อันดับ 3
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 งานแข่งขันฝีมือพนักงานช่างสี ครั้งที่ 5 ส่วนกลางและภูมิภาค
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานแข่งขันฝีมือพนักงานช่างสี ครั้งที่ 4 ส่วนกลางและภูมิภาค
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานแข่งขันฝีมือพนักงานช่างสี ครั้งที่ 3 ส่วนกลางและภูมิภาค
-รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานดีเด่น ศูนย์บริการตัวแทน