Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

Honda Dealer Conference 2024

11 รางวัลการันตีคุณภาพ ด้านความพึงพอใจของลูกค้า

🌟 งานบริการ, งานขาย และงานประกันภัย 🎉
ผู้บริหาร ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ขึ้นรับรางวัลในงาน Honda Dealer Conference 2024
“Together to Sustainable Future” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

รางวัลด้านความพึงพอใจของลูกค้า
🏆 รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม (สาขาบางบัวทอง)
👑 รางวัลความเป็นเลิศด้านการดูแลลูกค้า (สาขาบางบัวทอง)
👑 รางวัลความเป็นเลิศด้านธุรกิจงานบริการ (สาขาบางบัวทอง)

รางวัลด้านงานขาย
👑 รางวัลบรรลุเป้าการขายรายเดือนต่อเนื่อง (สาขาบางบัวทอง)
👑 รางวัลบรรลุเป้าการขาย e:HEV ต่อเนื่อง (สาขาบางบัวทอง)

รางวัลด้านงานประกันภัย
🏆 รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม (สาขารัตนาธิเบศร์)
👑 รางวัล KPI สูงสุด อันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม
ประเภท ประกันภัยรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ต่ออายุ (สาขารัตนาธิเบศร์)
👑 รางวัล KPI สูงสุด อันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม
ประเภท ประกันภัยรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ต่ออายุ (สาขาบางบัวทอง)
🥈 รางวัลสัดส่วนการขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุสูงสุด อันดับ 2
(สาขารัตนาธิเบศร์) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
🥈 รางวัล KPI สูงสุด อันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม
ประเภท ประกันภัยรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ต่ออายุ (สาขาพระราม 5)
🥉 รางวัลสัดส่วนการขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุปีที่ 2 สูงสุด อันดับ 3 (สาขาติวานนท์)

❤️ รางวัลนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงการมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศของ ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
ดั่ง Vision ของบริษัทฯ “เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” ที่เรายืดมั่นเสมอมา
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
เราจะพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการบริการที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา ❤️