บริการซ่อมตัวถังและสี ในความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย

– บริษัท คุ้มภัยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด
– บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)

– บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท อลิอันซ์ ซีพีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด

บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
เช่น เครื่องขัดชิ้นงานแบบแห้ง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
เครื่องดึงตัวถัง Car O Liner
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ห้องอบสีและห้องผสมสี
ที่ทันสมัย

บริการด้วยสีพ่นรถยนต์ สูตรน้ำ (Waterborne)
เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล

รับประกันคุณภาพซ่อมตัวถัง 1 ปี
ไม่จำกัดระยะทาง

oline1