ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Hondanont Enjoy The Movie

โดยการเชิญลูกค้าชมภาพยนตร์เรื่อง “Godzilla : King of Monsters” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 รอบ
และวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 รอบ 
ณ โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิเนม่า เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ และโรงภาพยนตร์เวสต์เกต
ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต 
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ