ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะ ให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

16 ม.ค.64 ตัวแทนพนักงานได้ส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว มอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์ เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปยอดปฎิทิน 568 เล่ม