Hondanont Forward ส่งต่อกำลังใจต้านภัยโควิด-19

ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป จัดกิจกรรม Hondanont Forward ส่งต่อกำลังใจต้านภัยโควิด-19 ร่วมส่งมอบ
– เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง
– อาหารกึ่งสำเร็จรูป 1,614 ถ้วย
– ถุงผ้าอเนกประสงค์ 500 ใบ

โดยนำไปมอบให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ขอเป็นกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์ และทุกๆ ท่านให้รอดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน