ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์
ช่วยชะล้างน้ำมันดำในเครื่องยนต์ และช่วยให้น้ำมันใหม่ที่เติมลงไปทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของยนต์
ไม่เป็นอันตราย ต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เหมาะกับเครื่องยนต์ทุกชนิด และเครื่องยนต์
ระบบแก๊ส CNG (NGV), LPG