กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ Honda Dream Road

เมื่อวันอังคาร์ที่ 17 กันยายน 2562 กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝัน….ถนนปลอดอุบัติเหตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มฮอนด้านนทบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และ รณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน งานนี้นักศึกษาได้ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของรางวัลด้วย นะคะ