5 How to ขับรถปลอดภัยในหน้าฝน

เพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าฤดูอื่น ๆ

1.  ตรวจใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝนต้องสามารถปัดกวาดน้ำฝนได้สะอาด ไม่มีรอยฝ้าหรือรอยขูดขีดบนกระจก และหมั่นเติมน้ำในกระปุกฉีดน้ำอยู่เสมอ
2.  เปิดไฟหน้า-หลังรถ

ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางดีขึ้น และช่วยให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นเห็นรถของเราได้ชัดเจนมากขึ้น
3.  งดใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด

เพื่อความปลอดภัย หากต้องการใช้โทรศัพท์ควรหาที่จอดที่ปลอดภัยก่อน
4.  ฝนตกหนักจอดพักก่อน

หากไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 10 เมตร ควรหาที่จอดที่ปลอดภัยรอจนฝนเบาลงแล้วค่อยเดินทางต่อ
5.  จอดรถห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

หลีกเลี่ยงการยืนอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้าหรือใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสาย ไฟฟ้าแรงสูงขาด

 

ด้วยความห่วงใยจากฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป