HR  Hondanont Charity Day 2017  

 

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยรวบรวมเงินบริจาคจาก จากจิตศรัทธา ของผู้บริหารและพนักงานฮอนด้านนท์ ไปช่วยเหลือ คนเร่ร่อน คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเงินบริจาคกว่า 14,000 ไปจัดซื้อของใช้จําเป็น และบริจาคเป็นเงินสด สําหรับใช้ในการจัดเลี้ยงอาหาร นําเสื้อผ้าของพนักงานไปร่วมบริจาค รวมทั้งยังได้นําไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ไปบริจาคเพื่อตัดเย็บเป็นกระเป๋าสร้างรายได้ สร้างอาชีพต่อไป จากนั้นนำทีมงานร่วมกิจกรรมเพื่อประสานความสามัคคี ล่องเรือไหว้พระ 9 รอบเกาะเกร็ด ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนท์ 

  • นำเงินที่ได้รับบริจาค ไปจัดซื้อของใช้จําเป็น