ส่งต่อกำลังใจต้านภัยโควิด-19
  สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี


    N
  EWS   ACTIVITIES  CSR 

  กลุ่มฮอนด้า นนทบุรี
  ร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีให้แก่สังคม

  กลุ่มฮอนด้า นนทบุรี มอบรอยยิ้ม
  ให้กับน้อง ๆ วันรุ่นฟันน้ำนม

  ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะให้กับ
  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  ส่งต่อกำลังใจต้านภัยโควิด-19
  สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

  ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
  ร่วมบริจาคกล่องกระดาษ 

  ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะให้กับ
  ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

   มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า