สิทธิประโยชน์ที่มอบให้แก่ลูกค้าฮอนด้าที่ต้องการความสะดวก คุ้มค่ากับการบำรุงรักษารถยนต์อย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บริการ มาตรฐานของฮอนด้าทั่วประเทศ

เริ่มต้นที่การบำรุงรักษาตามระยะตั้งแต่ 10,000 กิโลเมตรเป็นต้นไป*

 

แพ็กเกจเช็กระยะดียังไง? 

1. เชือมั่น ยืดอายุการใช้งาน ด้วยการบำรุงรักษาตามระยะอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
2. สะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ต้องยุ่งยากกับการชำระค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากงานบำรุงรักษาตามระยะ
3. มั่นใจไร้กังวล กับการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าแรง และค่าอะไหล่งานบำรุงรักษาตาม ระยะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. คุ้มค่ารับส่วนลด ค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 15% สำหรับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด

แพ็กเกจเช็กระยะ Pack 2

เลือกซื้อได้ 2 ระยะต่อเนื่อง (กิโลเมตร)

1. 10,000 – 20,000
2. 20,000 – 30,000
3. 30,000 – 40,000
4. 40,000 – 50,000
5. 50,000 – 60,000
6. 60,000 – 70,000
7. 70,000 – 80,000
8. 80,000 – 90,000
9. 90,000 – 100,000
10. 100,000 – 110,000
11. 110,000 – 120,000
12. 120,000 – 130,000
13. 130,000 – 140,000
14. 140,000 – 150,000
15. 150,000 – 160,000

16. 160,000 – 170,000
17. 170,000 – 180,000
18. 180,000 – 190,000
19. 190,000 – 200,000
20. 200,000 – 210,000
21. 210,000 – 220,000
22. 220,000 – 230,000
23. 230,000 – 240,000
24. 240,000 – 250,000
25. 250,000 – 260,000
26. 260,000 – 270,000
27. 270,000 – 280,000
28. 280,000 – 290,000
29. 290,000 – 300,000

แพ็กเกจเช็กระยะ Pack 4

เลือกซื้อได้ 4 ระยะต่อเนื่อง (กิโลเมตร)

1. 10,000 – 40,000
2. 20,000 – 50,000
3. 30,000 – 60,000
4. 40,000 – 70,000
5. 50,000 – 80,000
6. 60,000 – 90,000
7. 70,000 – 100,000
8. 80,000 – 110,000
9. 90,000 – 120,000
10. 100,000 – 130,000
11. 110,000 – 140,000
12. 120,000 – 150,000
13. 130,000 – 160,000
14. 140,000 – 170,000
15. 150,000 – 180,000

16. 160,000 – 190,000
17. 170,000 – 200,000
18. 180,000 – 210,000
19. 190,000 – 220,000
20. 200,000 – 230,000
21. 210,000 – 240,000
22. 220,000 – 250,000
23. 230,000 – 260,000
24. 240,000 – 270,000
25. 250,000 – 280,000
26. 260,000 – 290,000
27. 270,000 – 300,000

รายละเอียดแพ็กเกจ

1. แพ็กเกจบำรุงรักษาตามระยะสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ทุกรุ่นที่จำหน่ายโดยโชว์รูมมาตรฐานฮอนด้า
2. แพ็กเกจเริ่มต้นที่การบำรุงรักษาตามระยะ ตั้งแต่ 10,000 กิโลเมตรเป็นต้นไป
3. สามารถเลือกแพ็กเกจการบำรุงรักษาตามระยะได้ทั้ง 2 ระยะ และ 4 ระยะ
4. ส่วนลดสูงสุด 15%* งานบำรุงรักษาตามระยะ (เฉพาะค่าแรง และค่าอะไหล่ตามตารางบำรุงรักษา รถยนต์ฮอนด้าที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน)
5. สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขได้ทันที หลังจาก ซื้อแพ็กเกจ

เงื่อนไขของแพ็กเกจ

1. แพ็ก 2 และ แพ็ก 4 จะมีอายุการใช้งาน 12 และ 24 เดือน ตามลำดับนับจากวันที่ซื้อแพ็กเกจ
2. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการฮอนด้าที่ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเท่านั้น
3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้ในทุกกรณี
4. กรณีขายต่อรถยนต์ แพ็กเกจนี้สามารถโอนสิทธิ ประโยชน์ของแพ็กเกจให้กับเจ้าของรถยนต์รายใหม่ได้ แต่ไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ให้กับรถยนต์คันอื่นๆ ได้
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด