จัดอบรม “พัฒนาทักษะการให้บริการลูกค้า” ให้กับ ผู้บริหาร และ พนักงานส่วนงานบริการ

 ยกระดับคุณภาพการบริการ อย่างต่อเนื่อง ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
จัดอบรม “พัฒนาทักษะการให้บริการลูกค้า”
ให้กับ ผู้บริหาร และ พนักงานส่วนงานบริการ

 เพื่อพัฒนาขั้นตอนการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
จากการดูแลและเอาใจใส่จากพนักงานของเรา 🙂

ถึงแม้จะจัดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทางบริษัทฯ ได้มี
มาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด
และได้ให้พนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป
พร้อมที่จะเติบโตก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

#31stAnniversaryHondaNonthaburiGroup
#HondaNonthaburiGroup
#QualityComesFirst
#สร้างมาตรฐานทางคุณภาพที่เหนือกว่า