กิจกรรมการตลาดเดือนมกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็ก ฮอนด้านนท์ Kiddie Day เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มฮอนด้านนทบุรีจัดงานวันเด็ก ฮอนด้านนท์คิดดี้เดย์ สำหรับน้องๆหนูๆ และบุครหลานครอบครัวฮอนด้านนทบุรี ภายในงานเด็กๆ ได้สนุกกับตัวตลกโบโซ่ ลุกโป่งหลากสีสัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี พร้อมรับชุดของขวัญวันเด็ก และ โดนัทแสนอร่อย ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”