PROMOTION   OF  THE   MONTH 

.

 

.

Hondanont โปรแรง ส่งท้ายปี 

เงื่อนไขเดียวกับ Motor Expo

ฮอนด้าบางบัวทอง 02-9279955-8
ฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ 02-5917733-6
ฮอนด้าพระราม 5 02-4475555
ฮอนด้าติวานนท์ 02-5802788-90

หรือ Line สอบถามพร้อมรับข่าวสารก่อนใครที่ @hondanont แอดง่ายๆแค่คลิก http://bit.ly/2k4sRq5

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

.

.

Honda City e:HEV 

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 

 *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda City Hatchback e:HEV 

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 

 

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda City Hatchback Promotion 

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda City Promotion

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda Civic e:HEV

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda Civic Promotion

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

Honda BR-V

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

 Honda Accord e:HEV Promotion

 ดอกเบี้ย 2.29%*พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

 Honda HR-V e:HEV

 ดอกเบี้ย 0%* หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์   0%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

 Honda WR-V 

 ดอกเบี้ย 0%*  หรือ เลือกรับข้อเสนอ
 ดาวน์  0%*   พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

 Honda CR-V e:HEV Promotion

ดอกเบี้ยพิเศษ 2.29%* พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

.

 Honda CR-V Promotion

ดอกเบี้ยพิเศษ 2.29%*  พร้อมรับ HONDA EXCLUSIVE CARE

รับฟรี 

 

พร้อมรับฟรี
● ประกันภัย 1 ปี
● แพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
● ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม ระยะเวลา 5 ปี หรือ 140,000 กม.

 

  *เมื่อจองในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

.

จองก่อนรับรถไว ต้องที่ Hondanont 🚗
🏡 อยู่บ้านก็จองรถ Online ได้ง่าย ๆ ไม่ต้องมาที่โชว์รูม
คลิก 📲 >> http://bit.ly/2k4sRq5
แนะนำโดยที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ แชมป์ประเทศไทย 🏆

📍 ติดต่อโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจร 4 สาขา
#ฮอนด้าบางบัวทอง 02-9279955-8
#ฮอนด้ารัตนาธิเบศร์ 02-5917733-6
#ฮอนด้าพระราม5 02-4475555
#ฮอนด้าติวานนท์ 02-5802788-90
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด