ทีมงานติวานนท์ พิชิต KPI  ทั้ง 11 หัวข้อในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้สําเร็จ!!!

ผลงานพิสูจน์ความสามารถของทีมงานติวานนท์ พิชิต KPI  ทั้ง 11 หัวข้อในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้สําเร็จ!!! ตอกย้ำคุณภาพการบริการของกลุ่มฮอนด้านนทบุรี จึงได้จัดงานฉลองความสําเร็จในครั้งนี้เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

  • คุณสุวรรณ คุณศักดิ์ดา และคุณรุ่งทิพย์ ยอดวานิชถ่ายรูปร่วมกับทีมงานติวานนท์เป็นที่ระลึก