กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
สลายสรีรธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะมหาเถระ)

ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
โดยส่งมอบน้ำดื่ม “ฮอนด้านนท์” จำนวน 5,220 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล