กิจกรรมส่งต่อปฎิทินตั้งโต๊ะให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี จัดกิจกรรมรวบรวม และส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว โดยรวบรวมได้ 456 เล่ม มอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์ กิจกรรมนี้เป็นการเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว แปรเปลี่ยนให้เป็นของมีประโยชน์ และยังช่วยลดปริมาณขยะที่ทำให้เกิดโลกร้อนได้อีกด้วย