กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ของกลุ่ม YUAN-UWG4
ร่วมแบ่งปันน้ำใจยังวัดพระบาทน้ำพุ..ที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเอดส์

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเดินทางเพื่อมอบเงินและสิ่งของต่างๆ ที่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กราบนมัสการท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือเจ้าคุณอลงกต ติขะปัญโญ จากวัดพระบาทน้ำพุ มารับถวายเงินบริจาค และรับถวายข้าวสารหอมมะลิ เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิธรรมรักษ์ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ และเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอดส์

ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญ มายังผู้ร่วมทำบุญทุกท่านด้วยค่ะ