รางวัลการรันตีคุณภาพ

รางวัลการรันตีคุณภาพ

– รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุดประจำปี 2561 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
– รางวัลส่วนแบ่งการตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปี 2561

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร กลุ่มฮอนด้านนทบุรี ขึ้นรับรางวัลในงานปรชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า 
ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ