ฮอนด้านนท์ แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข

ฮอนด้านนทบุรี กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “ฮอนด้านนท์ แบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข “ โดยมีตัวแทนพนักงาน มอบเงินบริจาคจำนวน 11,200 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็น ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี