ประมวลภาพกิจกรรม Honda Dream Road 2565

ภาพบรรยากาศในงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยกับโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โชว์รูมฮอนด้ารัตนาธิเบศร์  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้คุณลูกค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มากมาย