ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

  บริการรับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะ ทาง 40,000 กิโลเมตร* ต่อจากระยะเวลา หรือระยะทางการรับประกัน คุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แรกสิ้นสุดลง** ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้ม

   

  หลากหลายสิทธิประโยชน์ สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ***

  – มั่นใจสูงสุด เพิ่มระยะเวลารับประกันนานขึ้น 2 ปี หรือ 40,000 กม.*

  – เบาใจเรื่องค่าใช้จ่าย ให้คุณเคลมได้ไม่จำกัดมูลค่าต่อครั้ง

  – สบายใจไร้ขีดจำกัด เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดความคุ้มครอง

  – อุ่นใจตลอดเวลา กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. นาน 5 ปี**

  – วางใจได้เสมอ ให้บริการโดยช่างเทคนิคที่ชำนาญ พร้อมใช้อะไหล่แท้จากฮอนด้า

  – คุ้มค่าการลงทุน ช่วยเพิ่มมูลค่ารถยนต์ของคุณหากมีการขายต่อ

  – สะดวกทุกที่เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของฮอนด้าทั่วประเทศ

  เงื่อนไขการสมัครโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ข้อยกเว้นในการสมัครโปรแกรมฯ

  1. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร

  2. รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ

  3. รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

  4. รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ

  5. รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ฮอนด้าฯ

  6. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

  7. รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์

   

  ราคาจำหน่ายโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

  แพ็กเก็จ : ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด อย่างหนึ่งถึงก่อน